Kvalité


Nötkött


 • Slakt av Nöt
  7,50kr/kg
 • Slakt med specialstyckning
  21,79kr/kg
 • Styckning
  6,00kr/kg
 • BSE avgift vid slakt
  0,94kr/kg
 • BSE avgift vid slakt & styck
  1,79kr/kg
 • Provtagning
  200kr/st
 • Malning av kött
  1,00kr/kg
 • Higland cattle hanterings tillägg
  800kr/st
Lokalt slakteri


Lamm / Får


 • Slakt av Lamm/Get
  350kr/st
 • Slakt av får
  400kr/st
 • Grov styckning
  150kr/st
 • Finstyckning
  175kr/st
 • Grillstyckning
  200kr/st
 • BSE avgift
  8kr/st
 • Återtag skinn
  50kr/st
 • Insaltning av skinn
  125kr/st
 • Delning
  20kr/st

Pris avdrag / tillägg


Alla priser avser slaktad vikt, s.k helfallsvikt


Smutsiga djur debiteras med gödselföroreningsavdrag med.

100kr - Får / Lamm / Get

500kr - Nöt nivå1

1000kr - Nöt nivå2


Skinn för återtag skall vara djuret vara märkt i båda öronen,

plus ett rött märke i ena örat.


Skinnen skall hämtas inom 14dagar efter slakt. Efter 15dagar skickas skinnen på destruktion och ytterligare en avgift debiteras.